Chuyên mục

Hồ Hữu Thái
Người sáng lập, Giám đốc điều hành 
Công ty Công Nghệ Và Truyền Thông Thabidu Việt Nam, cũng là CEO/Founder sáng lập nhiều hệ thống kinh doanh khác tạo nên một hệ sinh thái tiêu biểu như: 
thabiduZubi CloudZumi Media, Zumi Spa 

Năm sinh: 1992
Quê quán: Thanh Hóa
Nghề nghiệp: Kinh doanh 
Nơi sống hiện tại: Q.Long Biên, TP.Hà Nội

E-mail: ceo@thabidu.com
Facebook: fb.com/
ceo.thabidu