CEO Thabidu, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

Hồ Hữu Thái
Người sáng lập, Giám đốc điều hành 
Công ty Công Nghệ Và Truyền Thông Thabidu Việt Nam, cũng là CEO/Founder sáng lập nhiều hệ thống kinh doanh khác tạo nên một hệ sinh thái tiêu biểu như: 
thabiduanbiwebZumi Media, Zumi Spa 

Năm sinh: 1992
Quê quán: Thanh Hóa
Nghề nghiệp: Kinh doanh 
Nơi sống hiện tại: Q.Long Biên, TP.Hà Nội

E-mail: ceo@thabidu.com
Facebook: fb.com/
ceo.thabidu