CEO Thabidu, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

Giám đốc điều hành tại Công ty Công Nghệ và Truyền Thông Thabidu

  • Từng làm Người Sáng lập, cố vấn chiến lược tại Trà My Studio - Doanh Nghiệp Phim Ảnh Trà My

  • Từng làm Người Sáng lập, cố vấn chiến lược tại Zumi Media - Phim Ảnh Cao Cấp

  • Từng làm Người Sáng lập, cố vấn chiến lược tại Anbiweb - Domain, Hosting, Web Desing, Marketing

  • Từng làm Người Sáng lập & cố vấn chiến lược tại Xưởng Tranh Habihou

  • Sống tại Hà Nội

  • Đến từ Thanh Hóa