Hồ Hữu Thái
Người sáng lập, Giám đốc điều hành

Ngày sinh: 1992
Quê quán: Thanh Hóa
Nghề nghiệp: CEO/Founder
Nơi sống hiện tại: Hà Nội
Người sáng lập: Thabidu, Zubi Cloud, Zumi Media, Zumi Spa, Zumi Beauty, Trà My Media, Xưởng Tranh Habihou, Web5c, Anbiweb

Anh là người sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty Thabidu, Sáng lập Zubi Cloud, Sáng lập Zumi Media. Năm 2015, Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Thông tin tại trường Đại học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội. Từ năm 2010, Anh làm việc tự do về lĩnh vực Internet với vị trí lập trình viên, thiết kế đồ họa… và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Ít nói, sống tham vọng nhưng rất hiền lành, hòa đồng, cởi mở. Trong công việc, anh luộn tạo mọi điều kiện để khuyến khích sự sáng tạo, chủ động của nhân viên. Với anh, con người chính là mấu chốt, là chìa khóa thành công của công ty.


Một số hình ảnh cá nhân: