Chuyên mục

Hồ Hữu Thái
Người sáng lập, Giám đốc điều hành

Ngày sinh: 17/10/1992
Quê quán: Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Nghề nghiệp: Giám đốc điều hành, sáng lập Công ty Công Nghệ Và Truyền Thông Thabidu Việt Nam (tiền thân là công ty Thái AiTi)
Nơi sống hiện tại: Hà Nội

Anh là người sáng lập và trực tiếp điều hành Công ty Thabidu, Sáng lập Anbiweb, Sáng lập Zumi Media. Năm 2015, Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Thông tin tại trường Đại học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội. Từ năm 2010, Anh làm việc tự do về lĩnh vực Internet với vị trí lập trình viên, thiết kế đồ họa… và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Ít nói, sống tham vọng nhưng rất hiền lành, hòa đồng, cởi mở. Trong công việc, anh luộn tạo mọi điều kiện để khuyến khích sự sáng tạo, chủ động của nhân viên. Với anh, con người chính là mấu chốt, là chìa khóa thành công của công ty.


Một số hình ảnh của tôi: