CEO Thabidu, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

Vối tươi, chè xanh với tay hái. Thong thả hàn huyên cái sự đời.

    Vối tươi, chè xanh với tay hái.
    Thong thả hàn huyên cái sự đời.Không có nhận xét nào: