Chuyên mục

Chữ Tâm và chữ Tầm trong cuộc sống

thumbnail
    Phải thật đủ tâm và đủ tầm để gánh mọi thứ trên đôi vai gầy. Vì đó mà tu luyện được sự bao dung, nhẫn nhịn.Không có nhận xét nào: