CEO Thabidu, Hồ Hữu Thái, thaiaiti chia sẻ kiến thức tâm huyết

Chữ Tâm và chữ Tầm trong cuộc sống

    Phải thật đủ tâm và đủ tầm để gánh mọi thứ trên đôi vai gầy. Vì đó mà tu luyện được sự bao dung, nhẫn nhịn.Không có nhận xét nào: